1. Polska 27 lotów
2. Włochy 8 lotów
3. Cypr 4 loty
4. Norwegia 4 loty
5. Austria 2 loty
6. Grecja 2 loty
7. Irlandia 2 loty
8. Izrael 2 loty
9. Macedonia 2 loty
10. Malta 2 loty
11. Niemcy 2 loty
12. Rumunia 2 loty
13. Szwecja 2 loty
14. Wielka Brytania 2 loty
15. Czarnogóra 1 lot